Om Museet

Radiomuseet - Tidigare utställning

1988-2014 fanns på Tändsticksområdet i Jönköping Sveriges mest omfattande Radio- och Teknikmuseum. Museets samling består av ca 3200 finns nu magasinerat. Mer är 90 års radio- och teknikhistoria.

Museets inriktning:

Se och lyssna på Rundradions historia från 1920-talet till idag.

Museibyggnaden

Radiomuseet finns på Tändsticksområdet i Jönköping, väster om järnvägsstationen.


Entrén till Radiomuseet.